[:es]Organización Mundial del Movimiento Scout[:eu]Munduko Eskaut Mugimendua[:]

[:es]La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) es una organización no gubernamental internacional que dirige y coordina a las asociaciones scouts de todo el mundo, con alrededor de 30 millones de integrantes.

La OMMS –también conocida como World Organization of Scout Movement (WOSM)- fue establecida en 1920 y actualmente posee su sede internacional en Ginebra, Suiza. Su contraparte femenina es la Asociación Mundial de las Muchachas Guías y las Guías Scouts (World Organization of Girl Guides and Girl Scouts).

La misión de la OMMS es contribuir a la educación de la juventud, de acuerdo a los métodos y sistemas de progresión establecidos por el fundador del escultismo, Robert Baden-Powell. La OMMS organiza su trabajo en regiones y opera mediante la Conferencia Internacional, el Comité y la Oficina Mundial (Bureau).

https://www.youtube.com/watch?v=8hnzprMnSyg[:eu]Scout Mugimenduko Munduko Erakundea (OMMS) nazioarteko gobernu kanpoko erakunde bat da, munduko eskaut elkarte guztiak koordinatzen dituena, 30 milioi partaideekin.

OMMSa — World Organization of Scout Movement (WOSM) bezala ere ezagututa— 1920. urtean sortu zen eta gaur egun Ginebram, Suitzan, dauka bere nazioarteko egoitza. Emakumezko-pareko erakundea Munduko Eskaut eta Bide-erakusle Neskatilen Elkartea (WAGGGS, World Organization of Girl Guides and Girl Scouts) da.

OMMSeren helburua gazteen heziketan laguntzea da, Robert Baden-Powellen, eskultimoaren sortzailearen sistemak eta moduak jarraitzen.  OMMSak bere lana herrialdetan antolatzen du eta Nazioarteko Konferentziaren, Batzordearen eta Munduko Ofizinarez (Bureau) bitartez jarduten du.

https://www.youtube.com/watch?v=8hnzprMnSyg[:]